ביקורת עמותות

ישראל ישראלי

ישראל ישראלי

רו"ח מוסמך רו"ח מוסמך רו"ח מוסמך רו"ח
מוסמך רו"ח מוסמך רו"ח מוסמך
רו"ח מוסמך רו"ח מוסמך רו"ח מוסמך

יהחוק קובע כי מחודש פברואר 2015 כל עמותה או חברה למען הציבור (חל"צ) שמחזורה עולה על 10מיליון ₪ נדרשים למנות מבקר פנימי.

חוק החברות: "המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות העמותה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין".

 

התועלת בהקמת ועדת ביקורת רחבה מאוד ופונה למגוון נושאים השייכים לעמותה

כגון:

האם התנהלות העמותה הינה יעילה וחסכונית?

האם אכן העמותה מתנהלת בהתאם למטרות שנקבעו באסיפה הכללית בהקמת העמותה?

האם קיימים דברים הדורשים תיקון בעמותה? ושאכן מבוצעים תיקונים אלו?

האם נשמרים זכויותיהם של העובדים בעמותה מבחינת שכר וכו'?

חברי ועדת הביקורת תבדוק אף את אופי פעילות עובדי העמותה והחברים בה? ואף עוקבים ומבקרים את פעילותו של הרו"ח בעמותה ושאכן לא נמצאו לקויים.

ביקורת פנימית על נושאים אלו ועוד מייעלים את פעילות העמותה למקסימלית.

     

מי יכולים להיות חברי ועדת הביקורת?

          על פי המשתמע בחוק נקבע כי ועדת הביקורת תהיה מורכבת מלפחות 2 חברים אשר הינם חברים בעמותה אך אינם חברי הנהלה ואף אינם נותנים שירות בשכר לעמותה.

בכדי שהביקורת תהיה יעילה ואפקטיבית לעמותה יש צורך שהמינוי שייעשה יהא של אדם בעל ניסיון וידע מקצועי רחב בתחום ניהול עמותות והחוקים הנלווים אך החשוב ביותר זה מישהו שיודע לנהל כסף ושבאמת יוכל לדאוג לרווחיותה של העמותה.

          באפשרות העמותה אף למנות 'ועדה מבקרת חיצונית' אשר תחליף את ועדת הביקורת של העמותה כגון: רואה חשבון או גוף פיננסי אחר המוכר ע"י רשם העמותות.

יש לציין כי במקרה והמינוי שנעשה הוא לא של רו"ח יש צורך להציג אישור מיוחד מרשם עמותות שאישר את פעולת הביקורת ע"י אותו גוף חיצוני.

כמו כן חשוב להדגיש כי אין אפשרות למנות רו"ח אשר מבצע את הדוחות הכספיים של העמותה, דבר שמהווה ניגוד עניינים מוחלט.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

המומחים שלנו עונים

שאל כעת שאלה על ניהול עסק,
זכויות/חובות וקבל מענה מהיר

אל תפספסו עדכונים חדשיםאל תפספסו עדכונים חדשים

גלילה לראש העמוד