מדיניות פרטיות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

כתוב את הכותרת כאן

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו מופנה לשני המינים.

 

רישום לשירות

1. השירותים במערכת קונטרול נמברס ניתנים על ידי הרשמה למערכת, בעת ההרשמה תתבקש להזין מידע אישי שבלעדיו לא תוכל להירשם ולקבל את השירותים.

הסכמה

1. כל שימוש שיעשה על ידיך או מי מטעמך או תרשה לאחרים לעשות באחד או יותר מהשירותים השונים במערכת, מהווה את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הזו, לרבות – איסוף, שימוש, גילוי, העברה או אחסון – של כל מידע אישי או פרטי.

מאגר המידע

1. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים במערכת, יישמרו במאגר המידע של קונטרול נמברס. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

מסירת מידע לצד שלישי

1. הפי נמברס בע"מ לא תעביר/תציג לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:

א. במקרה ותרכוש מוצרים או שירותים משותפים עסקיים, יועברו לשותפים המידע הדרוש להם בלבד.

ב. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר קונטרול נמברס, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים, או אם תבצע באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה הפי נמברס בע"מ רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.

ג. אם יתקבל בידי קונטרול נמברס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

ד. בכל מקרה שקונטרול נמברס תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

ה. במקרה וחברת הפי נמברס בע"מ תאגד את פעילות מערכת קונטרול נמברס במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

1. המערכת נעזרת בחברות, שירותים ומערכות שונות לצורך איסוף מידע סטטיסטי לניתוח מגמות שימוש באתר, מידע זה הוא מידע סטטיסטי בלבד ולא מזהה אותך כלל.

2. כל מידע שתמסור לנו לשם אפשרות גישה לאחד או יותר מהשירותים במערכת יכול לשמש אותנו לניטור השימושים, לשיפור השימוש בשירותים, להבנה טובה יותר של המשתמשים, לזיהוי שימוש לא נאות, לניהול כללי ושוטף של המערכת, למטרות שיווקיות ופרסומיות, לניתוח פעילות השוק ולכל דבר אשר ייעל את השימוש במערכת.

אבטחת מידע

1. הפי נמברס בע"מ מיישמת באתר קונטרול נמברס מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לשרתי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. אי לכך הפי נמברס בע"מ לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

עוגיות

1. המערכת משתמשת בקבצי ’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

2. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר קונטרול נמברס.

פרסומות של צדדים שלישיים

1. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר, יתכן ושירות חיצוני זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של השירות החיצוני ואינו כפוף למדיניות פרטיות זו.

ברירת דין וסמכות שיפוט

1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.

זכות לעיין במידע

1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שינויים במדיניות הפרטיות

1. הפי נמברס בע"מ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.

אל תפספסו עדכונים חדשיםאל תפספסו עדכונים חדשים

אחרונים שנצפו בפורטל

למעבר לפורטל הפיננסי >>

רוצה פרטים נוספים
על קונטרול נמברס?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

גלילה לראש העמוד